SAMARBETE

"Mitt val att samarbeta och kroka arm med andra viktiga företagare ser jag gynnar oss alla och framför allt Dig. Du får tillgång till tjänster som skapar en en holistisk helhet!" - SoulOfAnna -

Konsultation: Friskare med mineralsalter. Behandling: Soundhealing med frekvenser från stämgafflar. 

Jordens Salt 

Birgitta Björkebäck 

070 697 13 98

Det är mycket värdefullt att ha tillgång till oss som vill hjälpa dig att uppnå en hållbar livsstil. Våra gemensamma insatser blir tillsammans mer av det goda! Du får nära till det du behöver för din egna hållbara livsstil! 

Skapa din hemsida gratis!