SOUL - HOLISTISK RÅDGIVNING

Ge dig tid att stanna upp och uppleva ett mellanrum 

Holistisk Rådgivning - BODY SOUL & YOGA tillsammans - Med ett holistiskt perspektiv blickar du framåt mot det du saknat och nu längtar efter!

Din resa som kan börja redan idag med ett  Ett samtal där du leds till att ta egna beslut för att återta din kraft, ditt inre ledarskap och egenkärlek för att nå äkta och sanna känslor och frihet! Genom samtal där du speglas och ges utrymme att få vara mer av ditt genuina jag! Du ges utrymme att undersöka beröringens och massagens fördelar. Du kan uppleva yogan och meditationens möjligheter till närvaro, rörlighet och medvetenhet för att komma i kontakt med kroppen, hjärta och sinne! Holistisk rådgivning väver samman upplevelser, förnimmelser där du blir ett med  kropp, tanke, känsla och handling! Allt detta i en trygg atmosfär och med ett tempo som är anpassat utefter dig. Vi tar dig tillsammans till en ökad hållbar plats där du kan känna tillit till din egen kropp och ditt sinne.

Erbjuds som 

1 Session alternativt - Session med 30 dagar 

"Att växa är smärtsamt. Att förändras är smärtsamt. Men ingenting är så smärtsamt som att sitta fast någonstans där du inte hör hemma" -Mandy hale (f.1982)-

Skapa din hemsida gratis!